Drevovláknitá izolácia Heraklith

   Drevovláknitá izolácia Heraklith® prirodzene krajší vzhľad jemnejšie vlákno Drevovláknitá izolácia inšpirovaná prírodou fire safe acoustic thermal durable eco-friendly Prečo Heraklith? Prírodný produkt 

Dosky Heraklith vznikajú spojením drevených vlákien s minerálnym spojivom. Na ich výrobu sa používa smrekové drevo z európskych lesov. Zahŕňajú všetky indeálne vlastnosti dreva. Sú ľahké i funkčné so všetkými prednosťami prírodného materiálu.

 Atraktívny vzhľad 

Prirodzená štruktúra drevených vlákien v šírke 2 mm dodáva stropu osobitý vzhľad. Povrchová úprava dosiek je dostupná v rôznom farebnom vyhotovení. Pre dosky Heraklith®, Tektalan® a Heratekta® je charakteristická pohodlná montáž a prirodzený atraktívny vzhľad.

 Protipožarnia ochrana 

Pri požiari je veľmi dôležitý dostatok času na samotnú evakuáciu. významnú úlohu však zohráva bezpečná úniková cesta. Heraklith® a Tektalan® nie sú vznetlivé ani horľavé (trieda reakcie na oheň A2), netopia sa a neodkvapkávajú, spĺňajú najvyššiu triedu v kategórii tvorby dymu.

 Akustická izolácia 

Pracovné činnosti alebo pohybujúce sa dopravné prostriedky sú zdrojom pomerne vysokej hladiny hluku. Heraklith® a Tektalan® ideálne spĺňajú funkciu akustickej izolácie, spájajú otvorený štruktúrovaný povrch dosiek z drevovláknitej vlny s absorbovaním hluku minerálnou vlnou.

 Šetrenie energiou 

Aplikáciou dosiek Heraklith® zabezpečíme vynikajúcu tepelnú izoláciu bytových a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú nad technickými priestormi. vplýva to na znižovanie celkovej spotreby energie v budove, a zároveň na redukciu emisií CO2.

 Jednoduchá a rýchla montáž 

Systémy Heraklith® môžu byť pripevnené na existujúci strop alebo sa môžu vkladať do debniacich dielcov počas betónovania. Heraklith®, Tektalan® a Heratekta® nevyžadujú žiadne dodatočné vonkajšie úpravy. Stabilita a výnimočná odolnosť dosiek výborne chráni pred poškodením. Systémy Heraklith® prinášajú úsporu času a minimalizujú stavebné i prevádzkové náklady na budovu.

 Heraklith dosky Použitie Heraklith produktov Riešenie z drevovláknitej vlny pre garáže, suterény a technické miestnosti 

Garáže, či už v rodinných domoch, ako aj veľké podzemné garáže v nákupných centrách, suterény a technické miestnosti sú časťami stavieb, kde sa často nachádza zdroj hluku a taktiež môžu byť ohrozené požiarom. Heraklith je ideálnym materiálom pre ich izoláciu a to nielen tepelnú, ale aj protipožiarnu a akustickú. Zlepšuje akustiku v týchto priestoroch, zatepľuje a taktiež priestorom dodá i atraktívny vzhľad.

 Heraklith rieši každú situáciu 
      
 UNIKÁTNE RIEŠENIE STROPOV PRE USTAJNENIE ZVIERAT 

Strop s použitím Heraklith dosiek vytvára optimálnu funkciu ventilácie cez póry, pretože absorbuje a prepúšťa vlhkosť. Dosky vytvárajú prirodzené prostredie pre zvieratá.

   
 Fasády Odolný povrch 

Kompozitné dosky Heraklith v zateplení fasád majú význam predovšetkým tam, kde hrozí vyššie mechanické namáhanie povrchu, akými sú miesta s frekventovaným pohybom osôb - napr. ihriská. V porovnaní s bežnými materiálmi používanými na finálnu povrchovú úpravu sú fasády s Heraklithom veľmi odolné voči poškodeniu a prerazeniu.

 Prirodzený atraktívny vzhľad 

Heraklith dodávame vo farebnej palete podľa stupnice RAL.

   
 Design INTERIÉRU 

Tradícia použitia Heraklithu v interiéri siaha do 30. rokov 20. storočia. Tvoril interiéry známych spoločenských priestorov, kaviarní, hotelov a dokonca kostolov. V nezmenenej podobe ho nájdete aj dnes.

   
 Akustické bariéry Riešenie pre účinnú ochranu proti hluku Heraklith výborne pohlcuje hluk 

Dosky z drevovláknitej vlny vynikajúco pohlcujú hluk. Ten je v dnešných mestách druhým najrizikovejším faktorom pre ľudské zdravie, hneď po znečistení ovzdušia. Heraklith je správna voľba pre povrchy protihlukových stien pozdĺž diaľnic, železničných tratí, letísk a iných zdrojov hluku, ktoré zabraňujú jeho šíreniu do obytných častí.
 Heraklith dosky je možné jednoducho formátovať bežne dostupným náradím a v prípade poškodenia je ich výmena veľmi jednoduchá. Ich povrch je taktiež možné opakovane upravovať.

  
 Produkty 

Heraklith C

Jednovrstvová drevovláknitá doska s cementovým spojivom.

  Viac informácIí 

HeraTEKTA C2

Dvojvrstvová drevovláknitá doska s cementovým spojivom a vrstvou EPS.

  Viac informácIí 

HeraTEKTA C3

Trojvrstvová drevovláknitá doska s cementovým spojivom a jadrom z EPS.

  Viac informácIí 

TEKTALAN HS

Trojvrstvová drevovláknitá doska s cementovým spojivom a jadrom z minerálnej vlny.

  Viac informácIí 

Ak Vás informácie o Heraklith-e zaujali
a chceli by ste viac detailov o riešeniach
a produktoch, kontaktuje prosím:

Ing. Karol Tužinský 
Aplikačný manažér
Knauf Insulation

karol.tuzinsky@knaufinsulation.com
 Tel.: 00421 907 832 420

Logo Knauf Insulation
Varovanie

ZATVORIŤ