Projektujete rodinné domy?

Aké boli hlavné témy:

Pozrite si video po prihásení

1. Sekcia rodinné domy

Energetická efektívnosť budov - cesta k udržateľnosti výstavby.
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Stavebná fakulta STU Bratislava

Príspevok na zatepľovanie rodinných domov – príležitosť pre projektanta.
Mgr. Peter Robl - Podpredseda predstavenstva a vedúci legislatívnej sekcie Slovenskej rady pre zelené budovy.

Riešenie zateplenia obvodových stien šité na mieru dotácií.
Charakteristické detaily z pohľadu tepelných izolácií, produkty a riešenia Knauf Insulation.
 Ing. Karol Tužinský – špecialista na zatepľovanie stavebných konštrukcií

Riešenie zateplenia šikmých striech šité na mieru dotácií.
Zmena požiadaviek na základe STN EN 73 0540-2, riešenia a produkty, systém Homeseal LDS.
Ing. Karol Tužinský – špecialista na zatepľovanie stavebných konštrukcií


2. Sekcia bytové domy

Zelená strecha ako jednoduché riešenie nielen pre rodinné domy.
URBANSCAPE – namiesto zeminy minerálna vlna.
Ing. Ľubomír Volf – produktový manažér pre zelené strechy

Obnova bytových domov z pohľadu novej požiarnej legislatívy.
Mgr. Peter Robl - Podpredseda predstavenstva a vedúci legislatívnej sekcie Slovenskej rady pre zelené budovy.

Ploché strechy a stropy pre rôzne druhy stavieb.
Konštrukčné, teplo-technické, protipožiarne a akustické kritériá.
Ing. Karol Tužinský – špecialista na zatepľovanie stavebných konštrukcií

Skúšky vodotesnosti povlakových krytín plochých striech
Prof. Ing. Jozef Oláh. PhD., - čestný predseda CSS (BA)
Ing. Stanislav Šutliak, PhD., – čestný člen CSS (BA)

Spolupráca s projekciou – skúsenosti Cechu strechárov Slovenska.
Ing. Vladimír Regec – 1. podpredseda Cechu strechárov Slovenska (KE)
Ing. Valéria Šepáková – zakladajúca členka Cechu strechárov Slovenska (BB)

Financovanie obnovy budov na bývanie.
Prvá stavebná sporiteľňa.
Zuzana Bäumlová (BA)/ Ing. Jozef Sámal (BB)/ Ing. Brigita Bučková (KE)
– odborní konzulanti a supervízori úverov pre právnické osoby

Pohľad špecialistu, jeho skúsenosti a prínosy pre spoluprácu s projektantom a správcom. 
Možnosti riešení obvodových stien, plochej strechy, stropov.
Juraj Sovský – projektový manažér pre bytové domy



Logo Knauf Insulation
Varovanie

ZATVORIŤ