Skruž HPS 035 AluR

HPS 035 AluR

Vinutá skruž z minerálnej vlny s povrchovou úpravou na potrubné systémy HVAC (vykurovanie, vetranie, klimatizácia)

Dôležitou súčasťou pri znižovaní spotreby energie budovy je aj zateplenie rozvodov vykurovacej sústavy. Optimálnym riešením, z pohľadu efektívnosti a času potrebného na aplikáciu, sú potrubné skruže Knauf Insulation HPS 035 AluR, ktoré v sebe spájajú vynikajúce izolačné vlastnosti, rýchlu aplikáciu a estetickú povrchovú úpravu.

Popis

Skruže HPS 035 AluR z minerálnych vlákien sú vinuté a brúsením opracované nehorľavé potrubné púzdra vyrobené z kamennej minerálnej vlny. Skruž má povrch z hliníka vystuženého sklenými vláknami a samolepiaci uzáver na prelepenie pozdĺžneho spoja.

Účel použitia

Skruže HPS 035 AluR sú vhodné predovšetkým na tepelnú izoláciu, ale vďaka svojim vlastnostiam sú vhodné aj na zvukovú izoláciu – napríklad rozvodov vykurovania, ako aj rozvodov teplej a studenej vody.

Charakteristika výrobku Výhody pre vás
Nehorľavý - najvyššia ochrana v prípade požiaru v núdzových únikových trasách
Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti (veľmi nízka hodnota súčiniteľa tepelnej vodivost) - spĺňa najnovšie požiadavky kladené na technické rozvody
- v súlade s platnou legislatívou
- úspora priestoru vďaka malej požadovanej hrúbke izolácie
Môže byť vystavený bodovému zaťaženiu, pružný, rozmerovo stabilný, homogénny v celej hrúbke - vynikajúca spracovateľnosť a tuhosť výrobku
- rýchle a presné rezanie
- úspora času vďaka jednoduchej manipulácii
- rýchla manipulácia bez možnosti poškodenia
Charakteristika výrobku Výhody pre vás
Odolný proti roztrhnutiu, povrchová úprava z viacerých vrstiev hliníka - atraktívna konečná úprava
- parotesný systém*
- jednoznačná odolnosť proti starnutiu
Bod tavenia minerálnych vlákien >1000° - doplňujúci bezpečnostný prvok v prípade požiaru
- požiadavka pri komínových systémoch
Balenie v odolnom kartóne - ochrana výrobku zabezpečená i po otvorení obalu
Krycia fólia s možnosťou nadvihnutia prstami na oboch stranách uzáveru - ľahké snímanie lepiacej fólie
- odlepenie je možné riešiť aj v rukaviciach

* Vyžaduje sa vhodná manipulácia; všetky priečne a pozdĺžne spoje na studenom potrubí treba utesniť hliníkovou páskou.

Používanie kvalitných izolačných materiálov na rozvody TUV predpisuje aj Vyhláška č. 282 z roku 2012, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.

§1

1) Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W.m-1.K-1 pri teplote 0°C je uvedená v prílohe č. 1.

Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50% hodnoty hrúbky izolácie uvedenej v príslušnom riadku tabuľky.

* Úplné znenie vyhlášky je možné zaslať na vyžiadanie.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 282/2012 Z.z.

P.Č. Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry Minimálna hrúbka izolácie
1. do 22mm 20mm
2. od 23mm do 35mm 30mm
3. od 36mm do 100mm rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4. nad 100mm 100mm

V prípade detailnejších informácií kontaktujte:

Ing. Peter Šulek

Manažér predaja technických izolácií
+421 905 757 468
peter.sulek@knaufinsulation.com

Súbory na stiahnutie

Logo Knauf Insulation
Varovanie

ZATVORIŤ