Súhlas s podmienkami a spracovanie osobných údajov

Vyplnením osobných údajov požadovaných pre výpočet informatívnej cenovej ponuky na minerálnu izoláciu plus doplnky zateplenia poskytovateľ informácií dáva súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v minimálnom rozsahu: meno, priezvisko, kontakt – telefonický, emailový, okresné mesto v databáze spoločnosti Knauf Insulation s.r.o.,Železničný rad 24, Nová Baňa (ďalej len prevádzkovateľa). Uvedené osobné údaje budú ďalej posunuté vybraným zmluvným obchodným partnerom Knauf Insulation s.r.o pre účely spracovania vyžiadanej cenovej ponuky.

Taktiež budú údaje poskytnuté spracovateľovi pre marketingové účely, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o akciách, výrobkoch a iných aktivitách ako aj obchodných informácií zasielaných prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to na dobu do odvolania súhlasu. Poskytovateľ informácií berie na vedomie, že podľa Zákona je poskytnutie údajov dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa písomne odvolať, že má právo prístupu k údajom, t.j. má právo zistiť aké údaje sú o ňom spracované a má právo na opravu týchto údajov, blokovaním nesprávnych údajov, ich výmazom.

Logo Knauf Insulation
Varovanie

ZATVORIŤ